Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ana Sayfa

         

 

 

 

       BAŞLARKEN

       1980’li yılların ortalarına doğru etimoloji çalışmalarına giderek ilgi duymuştum. Bu nedenle, büyük bir alfabetik defter alarak, harflere karşılık gelen maddeleri yazmaya başlamıştım. Böylece, etimolojik bir sözlük çalışmasının da temellerini atmış oldum.

       Aksoy soy adıma istinaden, hazırladığım sözlüğe AK SÖZLÜK adını vermiştim. O yıllarda yeterli düzeye erişmese de AK SÖZLÜK benim ideal bir projemdi. Kırk yıla yakın geçen süre içinde farklı tempolarla da olsa bu yöndeki çabalarımdan geri durmadım. 

       Bugün itibariyle, etimolojik çalışmalarımın bir kısmını düzenleyip kayıt altına almanın gerekli olduğuna inandım. Bu inançla etimolojik çözümlemelere dair yazdıklarımı kısmen de olsa web alanına aktarmayı ve o yıllarda tercih ettiğim AK SÖZLÜK adını kullanmayı uygun gördüm.

       

  28 Haziran 2019              

  Bilal AKSOY