Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hırtik

10 Temmuz 2021

     Boğaz, gırtlak. Başta Elazığ olmak üzere bir kısım yörelerde ḥırtik şekliyle kullanılmaktadır. Ermenice ḥırtuk veya Kürtçe ḥırtık sözcüklerinden alıntıdır. Bu sözdeki ḥırt kökü bir yansıma ses olmalıdır. Türkçedeki gırtlak sözü ile ḥırtık kelimesi arasında etimolojik bir münasebet aranabilir. Bkz. Gırtlak.