Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişniş

8 Eylül 2020

    Maydanozgillerden, yaprakları maydanoza benzeyen beyaz çiçekli bir çeşit bitki. Farsça kişniz (=kişniş) sözünden alınmıştır. Pehlevice ve Partçada gişniz diye biliniyordu. Bir kısım Farsça kaynaklarda gişniz şekliyle de belirtilmiştir. Arapça kazbira, Ermenice hamem ve Yunanca koliandro sözleriyle ifade edilen kişnişGürcüce kindzi, Azerice kişniş şeklinde telaffuz ediliyor. Çinliler bu bitkiyi bir tür çay olarak algılayıp xiāgcāi sözüyle belirtmişler. Kişniş (Coriandrum sativum), Batı Dillerinde coriander, corianderi ve benzer şekillerde ifade edilmektedir. Türkçe kişniş ve kişniş şekeri sözleri biliniyor. İçine kişniş tanesi konulan ufacık şeker kişniş şekeri adıyla dile getiriliyor.

   Farsça kişniz ve Pehlevice gişniz kelimelerinin Akadca kisibirrum (=kişniş fidanı) kelimesinden kaynaklanmış olduğu görüşündeyim. ‘Kişniş fidanı’nı Sumerliler še-lu sözüyle belirtmişler. İbranicede kosbrih, kisbrih, kusĕbàráh ve benzer biçimlerde telaffuz edilmiş. Osmanlılar kişniş’i küzbere (çoğulu kezābir) adıyla da anıyorlardı.