Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomris

16 Haziran 2021

     Kadın adlarındandır. Adın kökeni, İlk Çağda İran’ın kuzeybatısında Hazar Denizi’nin güneyinde yaşayan Masagetler’in kraliçesinin adıdır. Masagetler kavmi yaygın olarak Aras nehrinden ya da Hazar Denizi’nde tuttukları balıklarla besleniyorlarmış. Bu açıdan Kürtçe masigırt (=balık tutucu) sözüyle bir münasebet olabilir. Masagetler İrani bir kavimdir ve kendileri gibi İrani/Aryen bir topluluk olan İskitlerle/Sakalarla akraba idiler. Kraliçelerinin adı belki de Tohmrin idi ve bu ad Eski Yunancada Tohmyris diye yaygınlaştırıldı. Bu adın Farsçada ‘cesur’ karşılığındaki tehm veya tehmtin sözleriyle bağlantılı olması büyük bir olasılıktır. Bugün Tomris diye bildiğimiz bu kraliçenin başta Persler olmak üzere komşu devletlere boyun eğmeyen bir vizyonu ve karizması mevcuttu. Tarihçi Herodotos, kitabının ilk bölümünün 205-208 ve 211, 213, 214. kısımlarında Tomris’den söz etmektedir. Herodotos, ayrıca Masagetler’i Massaget adıyla tanıtmaktadır.