Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Abani

29 Kasım 2023

     Bohça, sarık, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan üzerinde sarı ipekten işlemeler olan bir çeşit kumaş. Aynı karşılıktaki Farsça ağbanî sözcüğünden. Yunancaya abani (=sarı desenli ipek ya da pamuk dokumalı kumaş) şekliyle intikal etmiştir. Sırpça abánija (=ipekli ve nakışlı bir başörtüsü) sözcüğü de aynı köktendir. Arapçada aġabanî (=sarı ipek işlemeli kumaş) şekliyle biliniyor.