Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Abullabut

9 Aralık 2023

     Kaba saba, hantal, söz ve davranışlarında incelikten yoksun (kimse), biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen. Türkçede kullanılan abuli (=aptal, düşüncesiz, kafasız) sözcüğünün dayanağı olan Yunanca abulia (=dirayetsizlik, istenç yitimi) ve ábulos (=kararsız, inisiyatifsiz) sözcükleriyle ilişkisi izaha muhtaçtır. Bu sözcük üzerine öne sürülen iddialar birer varsayım olmaktan öteye gitmemektedir. Halk arasında ablavut veya abullabut şekilleriyle de kullanılmaktadır.