Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Acayip

29 Temmuz 2021

     Garip, tuhaf, alışılagelenin dışında, şaşılacak şey. Arapça acîbe (=şaşılacak şey) sözünün çoğulu olan acāib kelimesinden alınmadır. Arapça çoğul şekli acāibāt’tır. Kürtçe ecayib, Özbekçe ecayib, Türkmence acāyıp, Uygurca acayip, Tatarca ğaceyip, Kırgızca acayıp, Kazakça ğajayıp, Azerice ecāib şeklinde biliniyor. Türkçede acayibine gitmek sözü ‘yadırgamak’ karşılığındadır. Dünyanın yedi harikasına Arapça acāib-i seb’a-i ālem denilmiştir. Osmanlılar da bu sözü telaffuz ettiler.