Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Acente

3 Temmuz 2021

     Bir kuruluşun ticarî ya da malî işlerini belirli bir kazanç karşılığında yürüten ticarethane. İtalyanca agente (acente; memur; ajan) sözünden aktarılmıştır. Acente sözü ‘banka şubesi, bir şubenin başında bulunan kimse, ticari işlerde aracılık eden’ gibi karşılıklarda da kullanılmaktadır. Latince agens veya agent sözleri ‘etkili, yetkili’ demektir. İtalyanca agente sözünün Latince agent ile bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Fransızca agent (ajan: ‘etken, görevli, acente) sözü İngilizce agent, Almanca Agent, İspanyolca ve Portekizce agente, Katalanca, Romence, Rusça, Sırpça ve Bulgarca agent şekliyle biliniyor.