Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Adalet

4 Ocak 2024

 

     İnsanların tüm haklarına saygı gösterme, hak ve hukuka uygunluk, herkese hakkını verme; hak ve hukuku uygulayan devlet kuruluşları. Arapça ʿadālet (=hak ve hukuka uygunluk) sözcüğünden. Arapça ʿadl (=hakkı gözetme, doğruluk, hakkaniyet) sözcüğünden türetilmiştir.