Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Adar

8 Mart 2020

     Kimi yörelerde mart ayının bir başka adı. Akadca adaru (=mart ayı), İbranice ādhār sözlerine dayanmaktadır. Babil takviminde adar, yılın on ikinci ayıydı. Süryanice ādhar, Arapça ādār, Kürtçe āzār veya adar, Deylemice adar, Farsça azār veya farwardin adlarıyla biliniyor. Mezopotamya takvimlerinde martın son haftasıyla Nisan başları arasında senenin ilk başlangıcı oluyordu. Adar veya azar, yeni yılla birlikte ateşin ilk yakıldığı zamandır. O nedenle, İrani Dillerde adar veya azar/azer sözleri ‘ateş’ karşılığında ifade ediliyor.