Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Adese

28 Kasım 2023

     Mercek. Arapça ‘adese (=mercimek tanesi) sözcüğünden. Arapça ‘ades (=mercimek) sözcüğüne dayanmaktadır. İbranice adaşa (=mercimek) sözcüğüyle aynı köktendir. Aynı karşılıkta Batı Dillerinde yer eden lens sözcüğü Latince lēns (=mercimek) sözcüğüyle bağlantılıdır.