Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Aferin

26 Temmuz 2020

     Takdir, bravo, pekiyi. Beğeni sonucu kişiyi bir işe veya çalışmaya özendirmeye yönelik söz. Önceleri okullarda üzerinde aferin yazılı bir takdir belgesi verilirdi. Farsça āfarin (>āferin: ‘bravo’) sözünden Türkçeye geçmiştir. Farsça āfarin sözü ise Pehlevice ve Partça āfridan, āfrin veya āfur kelimeleriyle kullanılmış. Bu kelimelerdeki ‘fr‘ unsurunun aslının ‘pr‘ (=çokluk, fazlalık, üstünlük) olduğu kanısındayım. Farsça pur (=dolu) ve Kürtçe pır (=çok, fazla) sözcükleriyle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, Kürtçe pırin (=fazla veya çok olmak) kelimesi de aynı kökle bağlantılıdır. Pırin sözü, -Ahmed/Hamed örneğinde olduğu üzere- a-pırin şekliyle de telaffuz edilmiş olduğundan, buradan da afrin şekli belirmiştir. Prin şeklindeki sözün, Partçada frin şekline dönüştüğünden, Partçada Afrin sözü afırin, aferin olarak da ifade edilmiştir. Farsça āfaridan‘da āfarin şekli belirirken Tacikçede ofarin şekli görülmektedir.