Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aforizma

30 Mart 2024

     Özdeyiş, vecize, özlü söz, seçme söz. Fransızca aphorisme (aforism: ‘özdeyiş’) sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aphórisma (=ayrılmış veya seçilmiş nesne) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Eski Yunanca aphorismós (=ayırma, seçme, özlü söz, özdeyiş) sözcüğüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca aphorizō (=ayırmak, ayırt etmek) yüklemi de aynı köktendir. Bu yükleme aynı dildeki fiilden eylem adı türeten -ismós son ekinin eklenmesiyle türetilen aphorismós sözcüğü Fransızcada aphorisme şekline bürünmüştür. Eski Yunanca aphorizō sözcüğü ise aynı dildeki ayrılma ve uzaklaşma belirten apo- ön ekiyle hóros (=sınır) sözcüğünden türetilmiştir.