Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aforoz

31 Aralık 2021

     Kiliseden kovma cezası, kilise sınırlarının dışına çıkarma. Eski Yunanca aforizo (=kovmak, sürmek, sınır dışı etmek, sürgüne göndermek, ayırmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu bağlamda Eski Yunanca aforismos (=sınır koyma, ayırma, sınırlama) sözünden kaynaklanmıştır. Aynı dilde aforizma (=ayrılmış, Tanrı için seçilmiş) sözü de kullanılıyordu. Çağdaş Yunancada da aforismos sözü aynı karşılıkta ifade edilmiştir. Aforos sözündeki oros sözcüğü Eski Yunancada ‘sınır’ demektir. ‘Sınır dışına atmak’ karşılığı bu nedenle belirmiştir.