Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Agâh

17 Mayıs 2021

    Bilgili, haberli, uyanık. Aynı karşılıktaki Farsça āgāh sözünden. Farsça āgāh’ın çoğulu āgāhān’dır. Farsçaya ise Pehlevice ākās kelimesinden nakledilmiştir. Pehlevicede ākāsih, ākāsinitan sözleri de aynı karşılıkta biliniyordu. Pehlevice bu sözler Avestaca ākas ve ākasat (=o gördü) sözleriyle bağlantılıdır. Sanskritçe kāç, kāçate ‘görünmek, mantıklı olmak, kavrayışlı bakmak’ karşılığındaydı. Burada altı çizili sözlerin tarihsel olarak birbirleriyle ilişkili oldukları anlaşılıyor. Ermenice akah (=bilgili), Kürtçe agah, Afganca ve Beluççada āgāh şekliyle kullanılmaktadır.