Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Agâh

17 Mayıs 2021

    Bilgili, haberli, uyanık. Aynı karşılıktaki Farsça āgāh sözünden. Farsça āgāh’ın çoğulu āgāhān’dır. Farsçaya ise Pehlevice ākās kelimesinden nakledilmiştir. Pehlevicede ākāsih, ākāsinitan sözleri de aynı karşılıkta biliniyor. Pehlevice bu sözler Avestaca ākas ve ākasat (=o gördü) sözleriyle bağlantılıdır. Sanskritçe kāç, kāçate ‘görünmek, mantıklı olmak, kavrayışlı bakmak’ karşılığındaydı. Burada bu sözlerin tarihsel olarak birbirleriyle ilişkili oldukları anlaşılıyor. Ermenice akah (=bilgili), Kürtçe agah, Afganca ve Beluççada āgāh şekliyle kullanılmaktadır.