Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ağıt

24 Aralık 2023

     Ölene duyulan acıyı dile getiren ezgi. V. yüzyılda kullanıldığı belirlenen Ermenice ağéd (=yas tutma, acı duyma) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Rusçada huhlyákat (=ağıt yakmak) sözü biliniyor. Orta Çağ Türkçesinde ağıt sözcüğü bulunmuyor. Onun yerine sıgıt (=ağlama, ağlayış) sözcüğü kullanılmıştır. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki agrıt (=ağrıtmak) veya agıt (=çıkarmak, yükseltmek) sözcükleriyle ilişkisi izaha muhtaçtır. Kaşgarlı’nın aktardığı ag (=çıkmak, aşmak, yükselmek) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir. Latince elegia (=ağıt) sözcüğü ise Eski Yunanca elegos (=ağıt, yas ezgisi) ve elegia (=vezinli ezgi) sözcüklerine dayanmaktadır. Aynı kökten İngilizce elegy, Fransızca élégie, Almanca Elegie, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce elegia, Romence elegie, Rusça élegiâ, İsveççe ve Norveççe eleği. Buna karşılık Azerice ağı ve Türkmence agı şekli ifade ediliyor.