Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Agora

21 Kasım 2023

     Pazar, çarşı, pazar yeri, piyasa. Aynı karşılıktaki Yunanca agorá sözcüğünden. Yunanca agorázō (=satın almak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı dilde agoraios sözcüğü de ‘Pazar’ karşılığındadır. Bunun gibi Yunancada agora ile başlayan bir kısım sözcükler ‘alışveriş’, ‘satın alma’ gibi karşılıklarda bilinmektedir. Yunanca agorafobia ‘açık alan ya da çarşı pazar korkusu’nu belirtmektedir. Eski Yunanca agorá (=çarşı, pazar; kent meydanı) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca ageírō (=toplamak, birleştirmek, bir araya getirmek) yükleminden kaynaklanmıştır. Aynı kökten Eski Yunanca agorázō (=satın almak, alışveriş yapmak) yüklemi kullanılmıştır.