Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresif

24 Haziran 2021

     Saldırgan. Fransızca agressif (=çatıcı, kavgacı, sataşıcı, saldırgan) sözünden. Fransızca agression (=saldırı, tecavüz) kelimesi de aynı köktendir. Aynı dildeki agresser (=saldırmak, çatmak) fiiliyle bağlantılıdır. Fransızca agresseur (=saldırgan, çatan, sataşan, saldıran) ve agressivité (=saldırganlık, sataşkanlık) sözleri de biliniyor. Latince aggressio (=saldırı) sözüyle bağlantılıdır. Latince aggressus (=saldırı) ve aggressor (=saldırgan) sözleri de kullanılmıştır. Latince bu sözler aynı dildeki gradus (=adım), gradior (=adımlamak) ve gradātim (=adım adım, kademe kademe) sözlerine dayanmaktadır. Fransızca grade ve İtalyanca gradus sözleri de ‘adım’ karşılığındadır. Latince -ad (=bir şeye doğru, -e doğru) ön ekiyle adgressio (=hücum) ve adgressus (=saldırmak, üzerine yürümek) sözleri türetilmiştir.