Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Agresyon

11 Ocak 2024

     Saldırı, saldırganlık. Aynı karşılıktaki Fransızca agresssion sözcüğünden. Fransızca agresser (=saldırmak, çatmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten ve aynı dilde agresseur (=saldırgan, saldıran), agressif (=sataşıcı, saldırgan) ve agressivité (=saldırganlık, sataşkanlık) sözcükleri kullanılıyor. XVI. yüzyıl Fransızcasındaki aggression (=kışkırtılmamış saldırı) sözcüğüne dayanıyor. Latince aggressiō (=saldırı, saldırganlık) sözcüğüyle ilişkilidir. Latince aynı kökten aggressor (=saldırgan) ve aggredi (=yaklaşmak, saldırmak, kalkışmak) sözcükleri ifade edilmiştir. Latince aggredi aynı dildeki gradi (=adım atmak) ve yakınlık ya da yön belirten ad- ön ekinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince gradior (=yürümek, ilerlemek, adımlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Gradior ise aynı dildeki gressus (=adım, yön, cihet) sözcüğünden kaynaklanıyor. Gradior aynı zamanda Hint-Avrupa Dillerindeki ghredh- (=yürümek, gitmek) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Kürtçe ger (=yürüme) sözcüğüyle eş kökenlidir.