Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ahbap

31 Temmuz 2021

     Arkadaş, dost. Arapça aḥbāb (=dostlar, sevgililer) sözünden. Bu söz Arapça ḥabib (=sevgili) kelimesinin çoğuludur. Arapçada çoğul olan söz konusu kelime Türkçede tekil olarak kullanılıyor. Aynı söz İbranice ḥab (=sevgi) köküyle de bağlantılıdır. Arapçada da aynı kök sözcüğü görüyoruz.