Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ahbar

31 Temmuz 2021

   AHBAR (I) Ermeni yurttaşların Ermeni erkeklerinden bahsederken kullandıkları söz. Ermenice eġpayr (=erkek kardeş) sözü aynı karşılıktaki Eski Ermenice eġbayr sözünden gelmektedir. Ermenice aḥparig (=kardeşçik) sözü de ifade ediliyor. 

   AHBAR (II)  Haberler. Arapça ḫaber sözcüğünün çoğul şekli olan aḫbār sözcüğünden. 

    AHBAR (III)  Bilginler, Yahudi bilginleri. Arapça ḥabr (=bilgin) ve ḥibr (=haham) sözcüklerinin çoğul şekli olan aḥbār sözcüğünden.