Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ahçik

8 Eylül 2020

     Kız, kızcağız, kız evlat. Ermenice aḥçik (=kız) sözünden alınmıştır. Osmanlının son dönemindeki sevda türkülerinde ahçik sözü oldukça yer etmiştir. Ermeni kızlarına aşık olan Müslüman gençlerin yanık türküleri, ahçik’e yakarışlarla doludur. Elazığ yöresinde aḥçik (=kız) sözünün yanı sıra ḥaḥçuk (=teyze) sözü de kullanılmış. Ermeni dilbilimci Hrach Martirosyan, söz konusu kelimenin aḥçi şeklini aktarmaktadır. Bkz. Hrack Martirosyan, “Studies in Armenian Etymology With Special Emphasis On Dialects And Culture Indo-European Heritage” Vanajor: Geboren te Kirovakan; 2008 Leiden, s.252.

     Antep dolaylarına lokalize edilen bir halk türküsünde, Ermeni kızına aşık olan Müslüman gencin ezgisel dizeleri yer almaktadır: “Bahçelerde mor meni/ Ben İslam sen Ermeni/ Ya sen İslam ol aḥçik/ Ya ben olam Ermeni” denilmektedir. Bu türkünün sözleri değiştirilerek  günümüzde de icra edilmektedir. Sivas yöresinin bir halay havasında şu sözler yer almaktadır: “Aḥçik çıkmış kilisenin başına/ Güneş doğmuş yüzüğünün taşına/ Yeni girmiş on üç on dört yaşına/ Kurban olam senin kara kaşına”. Son yıllarda yoğun olarak icra edilen bir Harput türküsünde: “Vardım kiliseye taptım haçına/ Gönlümü bağladım, sırma saçına/ Gel seni götürem İslam içine//Serimi sevdaya salan o aḥçik/ Aklımı başımdan alan o aḥçik” dizleri bulunuyor.

     Ermenice aḥçik ile Kürtçe kiç sözlerinin ortak kökeni belirsizdir. Kürtçe kiç sözü ḱeç şekliyle de telaffuz ediliyor. Aḥçik kelimesindeki aḥ ön hecesinin Akadca aḫātum (=kız kardeş; aḫ=kardeş) sözündeki aḫ ile münasebetinin olması düşünülebilir. Bununla birlikte, Ermenice aḥçik (=kız) sözünün, Moğolca egeçi (=büyük kız kardeş) sözüyle benzerliği görülmektedir. Ferdinand D. Lessing, 1960 yılında yayımladığı Moğolca-İngilizce sözlüğünde egeçi kelimesine de yer vermektedir.