Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahir

25 Temmuz 2020

     Son, sonuncu. Asurice aḥāru (=sonradan, sonraları) sözünden Arapçaya geçmiştir. Arapça ahir (=sonra) kelimesinin müennes şekli āhîre’dir. Söz konusu kelime, Kürtçede aḥırî (=sonradan, sonraları) ve Türkçede ahir (=son, sonra) şekliyle yer etmiştir. Ahîren (=son olarak), bi’l-āhîre (=sonra, sonradan), āhir zaman (=son zaman), āhiret (=hayatın sonu), āhiret adamı (=dünya malında gözü olmayan; dindar), āhiret kardeşi (=hayat boyu yakın dost olan kimse), evve’l-āhir (=eninde sonunda) gibi sözler bu açıdan birer örnektir.