Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ahir

25 Temmuz 2020

     Son, sonuncu. Asurice aḥāru (=sonradan, sonraları) sözünden Arapçaya geçmiştir. Arapça aḥir (=sonra) kelimesinin müennes şekli āḥîre’dir. Söz konusu kelime, Kürtçede aḥırî (=sonradan, sonraları) ve Türkçede ahir (=son, sonra) şekliyle yer etmiştir. Ahîren (=son olarak), bi’l-āhîre (=sonra, sonradan), āhir zaman (=son zaman), āhiret (=hayatın sonu), āhiret adamı (=dünya malında gözü olmayan; dindar), āhiret kardeşi (=hayat boyu yakın dost olan kimse), evve’l-āhir (=eninde sonunda) gibi sözler bu açıdan birer örnektir.