Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ahır

1 Temmuz 2021

     Evcil büyük baş hayvanların barındırıldığı kapalı yer, hayvan damı. Eski İranî Dillerden kaynaklanan ahır sözü Kürtçe üzerinden Türkçeye geçmiş olabilir. Farsça āḫur kelimesi de aynı sözle bağlantılıdır. Kürt evlerinin alt katları genellikle ahır olarak kullanılmış. Hayvancılıkla geçinen bu halkın meskenlerinin alt katları veya bitişikteki eklentilerinin İlk Çağdan bu yana ahır olarak kullanıldıkları belirlenmiştir. Ahırların yakın zamanlarda ayrı dam şeklinde inşa edildikleri görülüyor. Eski İran Dillerinden Avestaca avoḥarena (=ahır) sözünden kaynaklanmaktadır. Avestaca bu sözün av (=su) ve ḥarena (=Kürtçe ḥarın: ‘yemek’) ekleri olması mümkündür. Hayvanın yeme içme yeri olması açısından böyle bir sav düşünülebilir. Ancak bu olasılıktan emin değilim. Pehlevice avḥur veya avḥar, Ermeniceye aḥor şekliyle geçmiştir.  Azericede aḥur, Tatarcada sıyır (<sığır) sarayı, Başkırtçada hıyır sarayı, Kırgızca uy saray,  Türkmencede mal yatak ve Uygurcada okur denilmektedir. Kürtçeden Türkçeye geçen ahır sözcüğü Türkçeden de bir kısım Balkan Dillerine intikal etmiştir. Bununla birlikte Soğdca aḥor sözü de kullanılıyordu.