Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmak

3 Haziran 2021

     Aklı kıt, kalın kafalı, bön, beyinsiz, budala. Arapça aḥmaḳ (=akılsız, sersem, şaşkın) sözünden. Bu söz Arapça ḥumḳ (= ahmaklık, bönlük, budalalık) şekliyle bağlantılıdır. Ayrıca Arapçada ḥamāḳat (=ahmaklık, beyinsizlik, bönlük) aynı kökten türetilmiştir. Akadca aḥurrum şekli kullanılıyordu. Buna karşılık Sumerlilerin telaffuz ettiği lil (=ahmak) sözü Akadcada lillum diye biliniyordu. Kürtçe ve Özbekçe eḥmaḳ, Uygurca, Tatarca ve Başkırtça aḥmak, Azerice aḥmag, Kazakça akımak ve Kırgızca akmak.