Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ahu

13 Ocak 2020

     Bayan şahıs adı. Farsça ahu (=ceylan) sözünden gelmektedir. Orta Farsça Dilleri olan Partça ve Pehlevicede ahuk (=ceylan)’dan Farsçaya geçmiştir. Kürtçe ahu (=ceylan), bu dilde ‘ceylan’ karşılığında kullanılan sözlerden biridir. Özbekçe ahü sözü de ‘ceylan’ diye bilinen sözlerdendir. Sumerliler aya-lum derken ‘karaca’yı ifade ediyorlardı. Ahu sözü, Farsça âhiden (=erişmek, ulaşmak) ve asaniden (=çabuklaştırmak) sözleriyle bağlantılı olabilir.  Afganca osai ve Beluç Dilinde ask ve Kürtçe ask ‘ceylan’ı belirtmektedir. Kürtçede ‘ceylan’ karşılığında birden fazla söz bulunmaktadır. Ahu, kadın adı olarak yaygındır. 

     Bir meyve türü olan ahududu, ‘ahuların/ceylanların dutu’ olması nedeniyle ahududu (<ahu dutu) diye dile getirilmiştir. İstanbul’da bir zamanlar ‘esnafların başkanı’ olarak bilinen ahubaba adının aslı ahi baba olsa gerektir. Ahubaba diye telaffuz edilen bu sözdeki ahu ön ekinin bildiğimiz ahu (=ceylan) ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bkz. Hazal.