Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidat

3 Haziran 2021

     Bir hizmet karşılığında düzenli ödenen para. Apartman, site vb yerlerin sakinlerinin, dernek, kuruluş ve kulüp üyelerinin aylık yaptıkları ödenti. Arapça āidāt (=gelirler, kâr, kazanç, fayda, irat) sözünden. Arapça āidāt sözü aynı dildeki āide (=kâr, kazanç, fayda) kelimesinin çoğul şeklidir. Aynı kökten türetilen Arapça āidiyyet ‘ait olma, ilişkinlik, mensup olma’ diye algılanıyor. Bu sözler Osmanlıca ve Türkçede de kullanıldı.