Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aidat

3 Haziran 2021

     Bir hizmet karşılığında düzenli ödenen para. Apartman, site vb yerlerin sakinlerinin, dernek, kuruluş ve kulüp üyelerinin aylık yaptıkları ödenti. Arapça āidāt (=gelirler, kâr, kazanç, fayda, irat) sözünden. Arapça āidāt sözü aynı dildeki āide (=kâr, kazanç, fayda) kelimesinin çoğul şeklidir. Aynı kökten türetilen Arapça āidiyyet ‘ait olma, ilişkinlik, mensup olma’ diye algılanıyor. Bu sözler Osmanlıca ve Türkçede de kullanıldı.