Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aile

23 Ocak 2023

     Anne, baba ve çocuklardan oluşan ev topluluğu. Aynı karşılıktaki Arapça ʿāʾile sözünden. Bu söz Arapça ıyāl (=bir kimsenin geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler) sözüyle bağlantılıdır. Arapça ıyāl sözü iyāl şekliyle de biliniyor. Arapça āil veya āyil ‘ailesini besleyen’dir.