Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajan

19 Ekim 2021

     Herhangi bir devlet veya kuruluş adına gizli çalışan ve bilgi toplayan kimse. Fransızca agent (ajan: ‘görevli, etken, polis memuru, acente) sözünden. Latince agere (= ileri sürmek, yapmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince aynı kökten agentem (=etkili, güçlü) söz kullanılmıştır. ‘Casus, gizli ajan’ nitelemesi I. Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlaşmıştır. Ag- kökü Hint-Avrupa Dillerinde ‘hareket etmek, ileri sürmek veya geri çekmek’ karşılığındadır.