Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Akbaba

5 Mart 2023

     Leş atıklarıyla beslenen, yüksekten uçan ve gözleri çok keskin olan yırtıcı bir kuş türü. Arapçauķâb (عُقَاب = ‘akbaba, kartal’) sözüne uydurularak türetilmiş olabilir. “Ahterî-i Kebir”de uķâb sözü ‘tavşancıl kuşu’ karşılığında ifade edilmiştir. Uķâb’ın Arapça çoğul şekli aķabe’dir. Akbaba sözcüğünün de bu bağlamda ifade edilmiş olması olasıdır. Türkçeye yakın dillerde akbaba sözcüğü kullanılmamıştır. Ermenicede de akbaba sözcüğü biliniyor. Kara akbaba, kızıl akbaba, kırmızı başlı akbaba, kral akbaba, hindi akbaba gibi çeşitlerinden söz edilmektedir.