Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Akif

6 Mart 2023

     Bir işte veya yerde sebat eden. Arapça ‘akf (=kendini bir yerde zapt etmek, alıkoymak) sözcüğünden türetilen ‘ākif kelimesinden alıntıdır. Erkek şahıs adlarındandır. “Âh olsa idim şu sırra vâkıf / Nerden girip oldum anda âkif” (Muallim Naci).