Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Akraba

7 Eylül 2020

     Aralarında kan bağı bulunan veya evlilik yoluyla yakın olanlar. Arapça ḳarib (=yakın) sözünün çoğulu aḳribâ (=yakın olanlar) kelimesinden dönüşmüştür. Önceleri aḳribâ diye telaffuz edilirken zamanla veya sehven aḳrabâ şeklinde ifade edilmiş. Akadca ḳarabu (=yakın olmak) kelimesiyle bağlantılıdır. İbranice k’rová, Süryanice ḳorba, Svahilice karibu, Maltaca ḳrib sözleri ‘yakın, yakın olan’ı belirtiyor. Bkz. Kurban ve Kirve.