Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Akreditif

18 Nisan 2021

     Kredi açan mektup. Bir bankanın yurt içindeki veya yurt dışındaki muhatabına, kredi açması için yazdığı ve bu krediden yararlanacak müşterisine verdiği mektup. Bir bankanın yurt içi veya yurt dışındaki muhatabına açtığı kredi. Satış bedelinin tamamı ya da bir kısmı için bir bankanın satıcıya kefil olması. Fransızca accréditif (=bir bankanın bir başka bankaya biri için verdiği ödeme buyruğu) sözünden geliyor. Bu söz Fransızcadaki accréditer (=doğrulamak, doğru olduğunu belirtmek) fiiliyle bağlantılıdır. Fransızca bu sözler Latince accrēdere (=inanmak, doğrulamak, doğru olduğuna inanmak) yükleminden kaynaklanıyor. Latince accrēditi, accrēditum veya accrēdō şekilleri de kullanılmış. Latince crēdere (=güvenmek, itimat etmek, inanmak) yüklemiyle ilişkilidir. Bu yüklemle bağlantılı olarak aynı dilde crēdulus (=her şeye inanan), crēdulitus (=her şeye inanma), crēdibilis (=inanılır, itimada layık), crēditor veya crēditōris (=alacaklı) sözleri ifade ediliyordu.