Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Akrep

18 Nisan 2021

     Örümcekler familyasından sıcak ve nemli iklimlerde yaşayan kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi bulunan insanlar için oldukça tehlikeli bir böcek türü. Arapça al-aḳrab sözünden gelmektedir. İspanyolcadaki alacrán şekli de Arapçadan dönüşmüştür. Arapçaya Akadca aḳrabum (=akrep) kelimesinden aktarılmıştır. Akadlılar ‘akreb’e zuḳaḳipum da diyorlardı. Sumerlilerde aynı karşılıkta gir-tab-ba adı kullanılıyordu. Sumercedeki g-r-b harflerine bakarak Akadcadaki ḳ-r-b harfleriyle kökensel bir münasebet aranabilir. İbranice aḳrab, Akadca aḳrabum ile bağlantılıdır. İbranicede aḳrav şekli de telaffuz edilmektedir. Aramice, Süryanice başta olmak üzere diğer bir kısım Semitik Dillerde benzer sözler yer almaktadır.

     Latince scorpius, Eski Fransızcada-XII. yüzyılda bulunan- scorpion şekliyle biliniyordu. Portekizcede lacrau ve escarpião şekilleri dile getiriliyor. Portekizcedeki lacrau kelimesi de Arapça al-aḳrab sözünden dönüşmüştür. İspanyolcada Arapçadan dönüşen alacrán sözünün yanı sıra Latince kaynaklı escorpión sözü de kullanılıyor. Almanca Skorpion, İtalyanca skorpione, Flemenkçe schorpioen, İngilizce ve Rusça skorpion vd. Skorpion ve benzeri adlar, Latince secāre (=kesmek, yaralamak, delmek, bölmek, içinden geçmek) fiiliyle bağlantılıdır. Secāre sözündeki cār (kar) hecesi Kürtçedeki ḳır (=kesmek, öldürmek, biçmek) köküyle ilişkili olabilir.