Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Akşam

  13 Ağustos 2019

    Gündüzün sonuyla gecenin başlama devresi. Uygurca ve Azerice axşam; Kazakça, Kırgızca ve Tatarca akşam, Türkmence ağşam, Özbekçe àkşàm. Soğdca gşm (gece) sözcüğünden Harezm halkı aracılığıyla Türkçeye intikal ettiğini   sanıyoruz. Avesta Dilindeki xşaniya (gece) sözcüğünden dönüşerek Türkçe ve Türkçe ile akraba dillerde yer almış olması olasıdır. Hintçe şaam, Urduca şam, Pencapça Śama, Sanskritçe kşapa (gece) sözcükleri de akşam sözcüğüyle bağlantılıdır.

     Önceleri akşam sözcüğünün Türkçe ak ve İrani Dillerdeki şam (gece) sözcüklerinden oluştuğunu sanmıştım. Bugün itibariyle ne ak ile şam‘dan oluştuğu varsayımına ne de Arapça aksam (kısımlar, bölümler) sözcüğünden dönüştüğü görüşüne katılmıyorum. Bununla birlikte Soğdça gşm (gece) sözcüğünün Türkçede akşam (<a-gşm) şekline dönüştüğünü söyleyebilirim. İç Asyadaki dillerin bir kısmında akşam sözcüğünün görülmesi Aryen Dillerle olan etkileşimin sonucudur.