Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aksan

29 Haziran 2024

     Bir dili bir yöreye, bölgeye veya ülkeye göre telaffuz etme biçimi, sözcüklerin kullanışındaki ses perdesi değişikliği, vurgu. Fransızca Accent (aksan’: ‘vurgu, hece vurgusu; söyleyiş, ağız’) sözcüğünden. Fransızca accentuer (=vurgulamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince accentus (=aksan; şiddet) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince canō canere cecini (=terennüm etmek, şarkı söylemek, tekdüze bir tonda konuşmak) sözüyle ilişkilidir. Aynı dilde ‘şarkı söylemek’ karşılığındaki canare, cantare veya occinere sözleriyle de bağlantılıdır. Latince cantio (=şarkı) sözcüğü de aynı köktendir. Latincede bir şeye yönelme belirten ad- ön ekiyle canare (=şarkı söylemek) ve fiil köküne eklenen -t ekiyle türetilmiştir. İngilizce Accent, Almanca Akzent, İtalyanca accento, İspanyolca acento, Portekizce aceite, Hollandaca, İsveççe ve Romence accent, Norveççe aksent, Rusça akcent.