Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aksesuar

30 Kasım 2023

     Bir şeyi bütünleyen unsurlar; bir giysinin tamamlayıcı unsurları olan kemer, kravat, eldiven vb. eşya; tiyatro ve sinema için kullanılan giysi ve eşya. Fransızca accessoire (= ikincil, eklenti, ek parça, donatı; süs) sözcüğünden. Bu sözcük Latince accēdere (=yanaşmak, yaklaşmak, eklenmek; uyuşmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince bir şeye yönelme belirten ad- ön ekiyle cedere (=varmak, tecelli etmek) yükleminden türetilmiştir. Latince accessus (=yaklaşma) sözcüğü de aynı köktendir. Geç Latincede accesssorius sözcüğü ‘aksesuar’ karşılığında kullanılmıştır. İngilizce accessory (=tali, yardımcı, ikincil; aksesuar, eklenti, donatı) sözcüğü de aynı kökene dayanmaktadır. Almanca Accessoire, İtalyanca ve İspanyolca accessorio, Portekizce acessório, Romence accesoriu, Hollandaca accessoire.