Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif

3 Temmuz 2021

     Etkili, etkin, faal, hareketli, çalışkan. Fransızca actif (aktif: ‘hamarat, çalışkan, etkili, enerjik) sözünden gelmektedir. Fransızca action (=iş, davranış, eylem) kelimesiyle aynı köktendir. Latince āctus (=kımıldama, hareker etme; iş, eylem, fiil, amel) sözüyle bağlantılıdır. Latince āctivus (=eylemle ilgili, ameli), āctor (=harekete getiren), āctuōsus (=çok aktif, çok faal) ve āctiōnis (=eylem, yapma) sözleri de ortak kökten kaynaklanmaktadır. İngilizce active, Almanca Aktiv, İtalyanca attivo, İspanyolca activo, Portekizce ativoRomence activ, İsveççe aktiva, Rusça ve Norveççe aktiv şeklindedir. İtalyancada atto (=iş, eylem) ve attività (=faaliyet, etkinlik) sözleri de kullanılıyor.