Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Aktif

3 Temmuz 2021

     Etkili, etkin, faal, hareketli, çalışkan. Fransızca actif (aktif: ‘hamarat, çalışkan, etkili, enerjik) sözünden gelmektedir. Fransızca action (=iş, davranış, eylem) kelimesiyle aynı köktendir. Latince āctus (=kımıldama, hareker etme; iş, eylem, fiil, amel) sözüyle bağlantılıdır. Latince āctivus (=eylemle ilgili, ameli), āctor (=harekete getiren), āctuōsus (=çok aktif, çok faal) ve āctiōnis (=eylem, yapma) sözleri de ortak kökten kaynaklanmaktadır. İngilizce active, Almanca Aktiv, İtalyanca attivo, İspanyolca activo, Portekizce ativoRomence activ, İsveççe aktiva, Rusça ve Norveççe aktiv şeklindedir. İtalyancada atto (=iş, eylem) ve attività (=faaliyet, etkinlik) sözleri de kullanılıyor.