Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Alaçık

17 Aralık 2023

     Çardak; keçeden yapılmış çadır; çalı çırpıdan yapılmış kulübe. Orta Çağ Türkçesindeki alaçu (=çadır) sözcüğünden gelmektedir. Kırım Tatarcasında ve Kırgızcada alaçık, Azerice alaçıg, Karakalpakça ılaşık, Kazakça laşık, Kıpçakçada alaçu veya alaçuḳ sözcükleri ‘çadır’ veya ‘çer çöpten yapılmış olan kulübe’ karşılığındadır. Farsça alaçuk ve Rusça laçúga şekilleriyle ‘çadır’ karşılığında yer etmiştir. Alaçık sözcüğü Anadolu’nun birçok yöresinde kullanılmaktadır. Sivas, Çankırı ve Balıkesir yörelerinde alacuk şekliyle bilinmektedir. XIV. ve XIX. yüzyıllar arasındaki bir kısım kaynaklarda alacuk, alaçık, alacık, alacuğ ve benzeri şekilleri yazılıdır. İrani Dillerden aktarıldığı yönündeki görüşler izaha muhtaçtır.