Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Alay

14 Eylül 2021

     ALAY (I)     Topluluk, kalabalık; bir gösteri veya törendeki topluluk. Farsça ālāy sözünden. Farsçaya Rumca allágion sözünden aktarıldığı sanılıyor. Gelin alayı, fener alayı, düğün alayı, bayram alayı, okul alayı, asker alayı gibi. Osmanlıca ālāy-ı vālā ‘hep beraber, cümbür cemaat’ demektir. Azerice dışında Türkçeye yakın dillerde alay sözüyle karşılaşılmıyor. Söz konusu dillerde Rusçadan alınma polk kelimesi ifade edilmektedir. Kürtçede alay ‘kuvvet, güç’ karşılığındadır. Bkz. Halay.

     ALAY (II)     Bir kimsenin kusurlu yönlerine yönelik eğlenme. Yunanca alái (=küçümseyerek eğlence konusu yapma) sözünden.