Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Algoritma

5 Aralık 2021

     Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre yapılan hesap işlemleri. Eski Yunanca logos (=bilgi) ve arithmós (=sayı) sözlerinden oluşan logaritma kelimesiyle ilişkisi belirsizdir. III. yüzyılda yaşayan Yunan matematikçi Dióphantos logaritma çalışmaları yapmıştır. Algoritma terimi yaygın kanıya göre İranlı ve Zerdüşti bir aileden gelen Harezmî’nin soyadının Latince karşılığı olan algoritmi’den kaynaklanmıştır. Arapça alḥavarezmia ‘algoritma’nın karşılığıdır. Latinler XIII. yüzyılda ‘Arap sayı sistemi’ne algorismus diyorlardı. Sonraları algoritma sözü ele alınan bir konuyu adım adım sistematik bir şekilde çözme yöntemini ifade etmiştir. Almanca Algorithmus, Fransızca algorithme, Yunanca algórithmos, Latince algorithmus, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce algoritmo, Rusça ve İsveççe algoritm, Flemenkçe algoritme.