Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıç

17 Mart 2021

     Yabani olarak yetişen gül cinsinden dikenli bir ağaç ve bu ağacın sarı kokulu mayhoş meyvesi. Farsça alu (=erik) ve aluçe (=küçük erik) ve Kürtçe alu[n]çe (=küçük yeşil veya sarıerik, can eriği) sözleri Türkçede alıç şekline dönüşmüştür. Ermenicedeki aloč (=muşmula) sözü de Kürtçe alu[n]çe veya alo[n]çe sözüyle bağlantılıdır. Farsça aluçe veya Kürtçe alu[n]çe/alo[n]ça sözleri Türkçeye yakın olan dillere de intikal etmiştir. Bu bağlamda ‘erik’, Başkırtça ve Tatarca alıça, Türkmence, Kırgızca, Azerice ve Özbekçe alça, Kazakça alşa diye biliniyor. Rusçada da alıça sözü ‘erik’ karşılığındadır ve İranî Dillerden alınmıştır. Kaşgarlı Mahmud, aluç sözünü ‘şeftali’ karşılığında aktarmaktadır. Bu örnek de İranî Dillerden Türkçeye aluç şeklinde aktarmanın Orta Çağda gerçekleştiğine işaret etmektedir.