Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Alicengiz

27 Şubat 2023

     Hile ve kurnazlıkla hazırlanan tertip, dalavere. Alicengiz oyunu ‘hileyle hazırlanan oyun’dur. Arapça âl (=aile, sülale) sözcüğüyle birlikte Cengiz Han’a atfen âl-i Cengiz (=Cengiz Han sülalesi, Cengizoğulları) sözü kullanılmıştır. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın savaş entrikalarına istinaden bu sözün kullanılmış olduğunu sanıyorum. Osmanlılar döneminde âl-i Cengiz sözü Cengiz Han sülalesini ifade etmiştir.