Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Alkış

3 Mart 2023

     Bir şeyi beğendiğini veya onayladığını belirtmek için el çırpma. Orta Çağ Türkçesindeki alkış (=övme) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük aynı çağdaki Türkçe alka (=övmek) yükleminden türetilmiştir. Aynı kökten aynı çağda ‘alkışlamak’ karşılığında alkal ve alkaş sözcükleri de kullanılmıştır. Azerice algış, Kıpçakça ve Uygurca alķış ve Özbekçe àlķış.