Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Allak Bullak

17 Aralık 2022

     Karmakarışık, altüst. Moğolca alag bulag (=alacalı, karışık, karışık renkli) sözünden alınmadır. Kazakça ala-kula (=karışık) sözü biliniyor. Moğolca alag (=ala, alacalı, karışık), alagla (=alacalamak) ve bulag (=bulanık, karışık) sözleri de bulunmaktadır. Orta Çağın ortalarında Türkçede allak bullak ve benzeri söz bulunmamıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında bu sözle karşılaşılmıştır. Arapçada ala-bulâk (=karmakarışık) şeklinde görülmektedir.