Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Almaşık

3 Mart 2023

     Karşılıklı gelmeyecek şekilde sağlı sollu ve aralıklı dizilmiş olan. Bu diziliş şekline almaş deniliyor. Türkçe almak yüklemiyle ya da karmaşık sözcüğüyle bağlantısı belirsizdir. ‘Değişim’ ya da ‘mübadele’ karşılığındaki Tatarca almaşu, Kırgızca almaşū, Uygurca almaşturuş, Özbekçe älmäşiş, Kazakça almasuv ve Başkırtça almaşıv sözcükleriyle ilişkili olmalıdır. Ayrıca ‘değişken’ karşılığında Tatarca almaşınuçan deniliyor. Türkçede almaşmak ‘karşılıklı alıp vermek’ olarak biliniyor.