Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Alternatif

3 Nisan 2022

     Seçenek, şık, seçilmesi mümkün iki şeyden, durumdan veya yoldan her biri. Fransızca alternatif (=ard arda dönüşen veya değişen) kelimesinden. Fransızca alterner (=birbirini izleyerek dönüşen) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince alternus (=sıralı, münavebeli) sözüne dayanmaktadır. Latince alternāre (=değiştirmek, mübadele etmek) yükleminden türetilmiştir. Latince alterius (=biri, diğeri, ikinci, beriki, yandaki) sözü de aynı köktendir. Orta Çağ Latincesinde alternativus ‘ikisinden birini ya da diğerini sunan’ karşılığındadır. Latince alter (=öteki) kök sözcüğünden kaynaklanmıştır. Orta Çağ Latincesinde alterare (=değiştirmek), Orta Çağ Fransızcasında alterer (=değiştirmek) sözleri biliniyordu. İngilizce alternative, Almanca Alternative, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Rusça alternativa, Romence alternativă, İsveççe ve Norveççe alternativ, Flemenkçe alternatief.