Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Altın

17 Ocak 2023

 

     Kolay işlenen ve paslanmaz yüksek değerli bir element. Orta Çağ Türkçesindeki altun sözünden. Kıpçakçada da altun şekli biliniyor. Altın veya altun sözcükleri al sözcüğüne dayanmaktadır. Al, sarıya çalan kırmızı rengi ifade ediyor. Al sözcüğü İrani Dillerden Türkçeye intikal etmiştir. Al sözcüğünün kökeni için bkz. Al.  Kazakça, Kırgızca, Başkırtça, Türkmence altın, Uygurca ve Azerice altun, Özbekçe àltin. Arnavutça altun ve Makedonca altan (=altın) sözleri Türkçeden geçmiştir. Moğolca altan (=altın), Türkçeden alınarak dönüştürülmüştür. Altun sözcüğündeki tun ekinin Çince tóng (=bakır) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir.