Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Alto

25 Kasım 2023

     Keman benzeri ve boyu kemandan büyük olan çalgı, viyola; en pes kadın sesi; nefesli, pistonlu ve madeni bir çeşit ağız çalgısı. İtalyanca alto (=yüksek; bir zamanlar yüksek perdeden erkek sesi; sonraları pes perdeden kadın sesi) sözcüğünden. Latince altus (=yüksek; derin; mecazen soylu, yüce; kadim) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince altē (=yüksek, yüksekten; derinden, uzaktan) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince altitūdō (=yükseklik; derinlik) sözcüğü de aynı köktendir.