Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç

30 Temmuz 2020

     Gāye, maksat, meram, erek; ulaşmak istenilen netice, sonuç. Farsça āmāc (=hedef, nişanyeri) sözü Orta Çağda Türkçeye de geçerek amaç (=nişangāh) şeklinde telaffuz edilmiştir. Kaşgarlı Mahmud, amaç sözünü ‘tarım araç ve gereçleri’yle veya ‘çift öküzü’ ile açıklamaktadır. Aynı yerde, amaçla sözünü ‘nişan almak’ diye belirtmektedir. Çok önceleri Farsçada āmāc, āmāç veya āmāj şekillerinde yer alarak ‘saban’ ya da ‘sabanla sürülen toprak’ diye izah edilmiştir. Kürtçede bu kelime armanc (=gaye, maksat) olarak bilinmektedir.